بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

من الهه نویسنده ی این وبم امیدوارم خوشتون بیادازمطالبم
وقتی دلم بگیره میشم یه شاعریایه نویسنده اونقدمینویسم تادلم خالی بشه بهترین روشم اینه
عااااااشق کامنتم پس هروقت اومدین وبم حتماکامنت بذارین
فدامدااااالهه
elahe78.blog.ir
http://shangoolomangool.blog.ir/

طبقه بندی موضوعی
اهل قلم هاکین اینجا؟

۶ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

بهترین تعبیرتون ازعشق چیه؟

اصلاعشق چیه؟؟

۱۴ نظر موافقین ۶ ۰ ۲۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۴۷
الهه سوداگر

خدایامیان یک دل ویک عقل گیرکرده ام

نمیدانم عقل راست میگویدیادل

نمدانم عقل درست است یادل

دل میگویدبمان،عقل میگویدبرو

دل میگویدبخند،عقل میگویدگریه کن

دل میگویددوست بدار،عقل میگویدنفرت بدار

دل میگویدخیال کن،عقل میگویدبیخیال باش

دل میگویدبباز،عقل میگویدببر

میان یک دل ویک عقل گیرکرده ام،که نمیدانم عقل راست میگویدیادل؟!

عقل راست میگویدیادل؟؟؟

۹ نظر موافقین ۳ ۰ ۲۰ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۴۲
الهه سوداگر

خدا

نه برای خورشید

ونه برای زمین

بلکه برای گل هایی که برایمان میفرستند

چشم به راه پاسخ است....

تاگور

۶ نظر موافقین ۳ ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۵۰
الهه سوداگر

هرگزبه اونی که افتاده زمین نخندید

بجای خندیدن دستشوبگیرین وبلندش کنید

ممکنه روزی خودشمابه زمین بیوفتید...

۱۱ نظر موافقین ۴ ۰ ۱۱ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۴۸
الهه سوداگر

پدرم میگوید نگران پسربزرگم نیستم

اوسیگارنمیکشد

امانگران پسرکوچکم هستم

اوزودتقلیدمیکند

پرسیدم نگران من هم هستی؟!

گفت:تودختری،توکه سیگارنمیکشی...

پدرم نمیداندکه هرشب به یادخاطراتش دودمیکنم

شش هایم رابادودآه وحسرت پرمیکنم

هواراهم بادودنفس های غم آلودم آلوده میکنم

دختران هم سیگارمیکشند...

۸ نظر موافقین ۷ ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۳۴
الهه سوداگر

چه زودبعضی هاعاشق میشوند

وچه زودازیادمیبرند

چه زوددلی راپیوندمیزنند

وچه زوددلی رامیشکنند

مواظب این اجاره نشین های سریع باشیم

۸ نظر موافقین ۷ ۰ ۰۵ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۲۸
الهه سوداگر