بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

من الهه نویسنده ی این وبم امیدوارم خوشتون بیادازمطالبم
وقتی دلم بگیره میشم یه شاعریایه نویسنده اونقدمینویسم تادلم خالی بشه بهترین روشم اینه
عااااااشق کامنتم پس هروقت اومدین وبم حتماکامنت بذارین
فدامدااااالهه
elahe78.blog.ir
http://shangoolomangool.blog.ir/

طبقه بندی موضوعی
اهل قلم هاکین اینجا؟

۹ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

روزی درپارک نشسته بودم بچه ی خردسالی آمدودرکنارم نشست به من گفت بیاآداماس وفال بگیرخوبن

من چون پول همرام نبودگفتم منتظربمان تادوستم بیایداونشست

من داشتم پیاماموچک میکردم ازمن پرسیدداری چیکارمیکنی گفتم که پیامای تلگرامموچک میکنم پرسیداون چیه؟

گفت فضای مجازی که چیزیش راس نیس

بهم گفت پس منم شبابه فضای مجازی میرم

تاحالاسوپ نخوردم امادوس دارم بخاطرهمین توآب نون خوردمیکنم وفکرمیکنم که سوپه

دوس دارم مادرم کنارم باشه اماخونه یمردموتمیزمیکنه

خواهرمومن ندیدم بخاطرکم پولی تن فروشی میکنه اماوقتی میادتنش سرجاشه اینم فضای مجازیه؟

پدرموازبچگی ندیدم مامانم میگه که بابام بهشته

من شباتوذهنم خانوادمونوکنارهم میبینم پس منم میرم فضای مجازی

اشک درچشمانم جمع شده بودندونستم که چی بگم

دوستم که ازراه رسیدتمام آدامس وفالاشوازش گرفتیم


آدم واقعاتاسف میخوره که چرادرسرزمین مان ایران بایداین چنین افرادی باشد؟

ایران مال ماست بیایداختلاف طبقات راباکمک به یکدیگرازبین ببریم وخودرابالاترازهمه ندانیم

ایران مال ماست فراخ وآسایشش هم واس ماست

بیایدآینده ای زیبابرای خودودیگران باکمک کردن به یکدیگربسازیم

۱۰ نظر موافقین ۷ ۰ ۱۹ دی ۹۴ ، ۱۸:۲۳
الهه سوداگر

*مادر*

زیباترین فرشته هست که دراین دنیای سرددرکنارت هست

*مادر*

زیباترین کلمه ی هست که میتوان باآن زیباترین ترانه هاراساخت

*مادر*

تنهاشخصی هست که ازتمام خوشی هایش میگذردتنهابخاطرشادی کودکش که اوراملکه ی زندگی اش میداند

*مادر*

بهترین همدردبرای دردهای ناگفتنی ست

*مادر*

کسی هست که اشک هایش رابخاطرناراحت نشدن فرزندش پنهان میکندتامبادافرزندش اشکایش راببیند

*مادر*

رفیق بی کلکی هست که دراین جهان دروغ وجود دارد

به افتخارتمام مادران عزیزومادرانی که آینده ی این دنیابه اونابسته است

۰ نظر موافقین ۳ ۰ ۱۹ دی ۹۴ ، ۱۸:۰۱
الهه سوداگر

نمیدونم چرا

وقتی میرم یه چیزی رو میخونم دوس دارم لایکش کنم

مهم نیس که متنش خوب باشه یانه

مهم نیس نویسنده اش کی باشه

مهم اینه که بفهمی حرف دلشه

واس خالی کردن خودشه

واس فهموندن حال خودشه

مهم اینه که نویسنده اش تونسته حرف دلشوبفهمونهتصویر زمینه های قلب با کیفیت  HD

۰ نظر موافقین ۴ ۰ ۱۹ دی ۹۴ ، ۱۱:۵۲
الهه سوداگر


چه زیباست

درسکوت شب دورازجماعت،دورازشلوغی،

درکناری،آتشی برپاکنی

تنهانباشی

فقط خودتوخودش باشه

توچشای هم زل بزنیم

جوری که زیباترازچشمان اونیست

گرمای آتیش باعث جرقه زدن عشق بشه

باعث تداوم این لحظات بشه

رنگش خیلی زیباست زرد،نارنجی،قرمز

خیلی آرامش بخشه

سرتوبذاری روشونه های عشقت

بهش بگی دوست دارم

خیلی زیباست تنهاتووعشقت درسکوت شب دورازهمه کنارآتیش عشق باشی وگرم شی باهاش...

زیباترین لحظاتتان درکنارآتیش عشق باعشقتون سپری شه

۰ نظر موافقین ۳ ۰ ۱۷ دی ۹۴ ، ۱۹:۱۱
الهه سوداگرلازم نیست که برای نشون دادن عشق خودت هدیه های گران قیمت بگیری وازاینواون قرض کنی 

همین که بگی دوست دارم کافیه

 اگه تونستی باشاخه گل قرمزبهش بگودوست دارم ای همه ی زندگیم

بعدش خودت میبینی که ی جمله ی دوست دارم چه معجزه هایی می کنه!

بهتون اطمئنان میدم امتحانش کنید...۰ نظر موافقین ۲ ۰ ۱۶ دی ۹۴ ، ۱۸:۵۱
الهه سوداگردریافت
به یاداون بزرگوار

تاکسی هست قدرشونمیدونیم اماهمین که ازدستش میدیم میفهمیم که چقدگران بهابودش امادیگه دیره نمیشه برش گردوند رفته برنمیگرده

کاری نکنیم که بعدازازدست دادن یکی اینقدپشیمون شیم وفقط آه بکشیم وافسوس بخوریم

پس خوب باشیم تادرآینده حسرت روزهای گذشته رانخوریم

۴ نظر موافقین ۶ ۰ ۱۳ دی ۹۴ ، ۱۳:۲۰
الهه سوداگر


 


دریافت

۱ نظر موافقین ۲ ۰ ۱۲ دی ۹۴ ، ۱۳:۲۳
الهه سوداگر

ما دیگرچه بنی آدمی هستیم؟

مگرنمیگویند:

بنی آدم اعضای یکدیگرند             که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار      دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی           شاید که نامت نهند آدمی

فقط بلدیم که درشادی هاشریک دیگران باشیم درغم هاهمه کنارمیرویم

فقط میتوانیم خوشی های دیگران رابین خودمان تقسیم کنیم

کجایکی ازغصه های دیگران رابه دوش کشیدیم کجاازناراحتی های یکی ناراحت شدیم؟

پس نگوییدبنی آدم اعضای یکدیگرن

چون اگراعضای یکدیگربودن دردهمدیگررامیفهمیدن

گرسنگی بچه ی بی خانواده ای که درکوچه هامیخوابداوهمچون کودکان دیگرآرزوی تحصیلات عالی داردرامیفهمیدیم

یاپدری که دستان پینه بسته اش رانمی تواندبرسرکودکش بکشد

یامادری که ناچاربه تن فروشی است تاآسایش فرزندش راتامین کند

اگرمیگوییدبنی آدم اعضای یکدیگرن

پس درددیگران رابفهمیم شادی های دیگران راشادی های خودوغم های دیگران راغم های خودبدانیم

تنهادرشادی های دیگران سهیم نباشیم

۲ نظر موافقین ۱ ۰ ۰۹ دی ۹۴ ، ۱۴:۰۷
الهه سوداگر

روزگارروی خوش به من نشان نمیدهد

نمیدانم که کجا کی چه جوری ی کاراشتباه کردم که اینطوری میخوادتلافی شوسرم دربیاد

آخه من کجاروزگارواذیت کردم که اون داره منواینطوری اذیت میکنه

هرچی دردوغصه است ماله منه

شبام تاصبح به گریه میگذره...

دلش به حالم نمیسوزه!؟

من دلم فقط به این جمله خوشه که میگن:((خداآدمای خوبوتوامتحانات سخت قرارمیده)).

منم باخودم میگم که شایدمنم پیش خداازاون آدمای خوب باشم که خدابخوادمنوامتحان کنه

وببینه که تاچه حدصبردارم

باشه خداجون تحمل میکنم این

روزگارتوخداجون شکر

۰ نظر موافقین ۲ ۰ ۰۲ دی ۹۴ ، ۱۲:۴۶
الهه سوداگر