بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

من الهه نویسنده ی این وبم امیدوارم خوشتون بیادازمطالبم
وقتی دلم بگیره میشم یه شاعریایه نویسنده اونقدمینویسم تادلم خالی بشه بهترین روشم اینه
عااااااشق کامنتم پس هروقت اومدین وبم حتماکامنت بذارین
فدامدااااالهه
elahe78.blog.ir
http://shangoolomangool.blog.ir/

طبقه بندی موضوعی
اهل قلم هاکین اینجا؟

۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

عشق دردی که دوانداره

خودخداهم نمیتونه درمونش کنه

دعاوجادوهم کارسازنیس

دوای عشق فقط معشوقه

اره معشوقه که میتونه دوای دردبی درمان عشق بشه

دوای عاشق دلداربشه...

۶ نظر موافقین ۱ ۰ ۰۸ بهمن ۹۴ ، ۲۱:۲۶
الهه سوداگر

چشمانم رامیبندم وبه رویای فرومیروم که تاکنون همچین رویایی ندیده ام

رویایی که تورادرکنارم میبینم

دستانم رادردستانت

بیدارم نکنید

بیدارم نکنید که بهترین رویای زندگیم هست

من خودرادرکناراومیبینم

گرمای عشقش راحس میکنم

سردی تنم راباگرمی عشقش ازبین میبرد

واای شعاع نگاهش درعمق وجودم فرومیرود

بیدارم نکنیدکه بهترین رویای زندگیم هست

بیدارم نکنید...


۵ نظر موافقین ۲ ۰ ۰۷ بهمن ۹۴ ، ۱۶:۱۷
الهه سوداگر

انسان

مانند

شمعی ست

که با

گذرزمان

ذوب

میشود...

تنهاتفاوتت باشمع این است که شمع باگذرزمان خردوکوچک میشود

اماتوبزرگ ودانامیشوی

زمان آنقدربی رحم است که به کسی رحم نمیکند

طوری ذوبت میکندکه اثری ازت باقی نمی ماندگویی اصلا وجودنداشتی...

۵ نظر موافقین ۴ ۰ ۰۶ بهمن ۹۴ ، ۱۴:۵۰
الهه سوداگر
عشق راازپروانه ای آموختم که دروصال عشق میسوزدوجان میدهد

بالهایش درشعله ی شمع پرپرمیشود
امالب ترنمیکند

عشق پروانه عشق حقیقیس

بلبل چه داندعشق چیست؟

اگرعاشق باشی

رازعشق برملانکنی

اگردلدارباشی گرصدسال هم بگذرد منتظریارباشی

عشق بلبل عشق نیس

سراب است سراب...

بلبل یارنیس دروغ اس دروغ...

پروانه باشیم وعشقمان حقیقی باشد

۸ نظر موافقین ۴ ۰ ۰۵ بهمن ۹۴ ، ۱۹:۵۸
الهه سوداگر

  1.  

 

 


بذایکم پارتی بازی کنیم دیه
دلموبه این شادکنم که یکیم ی ترانه ب اسم من خونده

heartyeslaughlaughwink

 

 

۱۴ نظر موافقین ۵ ۰ ۰۵ بهمن ۹۴ ، ۱۸:۵۷
الهه سوداگر

زندگی چرت ترین ومسخره ترین چیزه که تابحال تجربه کردم

تواین دنیاهرکی دنبال ی چیزیه

یکی دنبال من،یکی دنبال پول،یکی دنبال عاشقی،یکی دنبال زندگی،

من دنبال هیچ کدوم نیستم،من دنبال اونم

دنبال تنهاهمدم شادی هام تنهاهمدم غمهام

من دنبال اویم

دنبال زیباترین حس دنیا

دنبال تنهاترین تنها

دنبال کسی ام که هرگزدرسختی هاتنهایم نمیذاره

هرگزدستاموتوظلمت شب ول نمیکنه

.

.

.

.

.

اوخدایم هس

اوتنهاهمدم تنهایام هس

اوست که تنهاس

دوستش دارم....

۸ نظر موافقین ۳ ۰ ۰۳ بهمن ۹۴ ، ۱۷:۵۴
الهه سوداگرچه سخته چشم انتظارباشی

چشم انتظاررفیق آشناباشی

چه سخته هروزخاطراتشوتوتنهایی ورق بزنی

توتنهایی هااشک بریزی وغصه بخوری

چه سخته که مجبورباشی اشکاتوازهمه پنهون کنی

وبگی که این اشکااشک شوقه

ازهمه سخت تراینه که بدونی دیه رفته وبرنمیگرده....

۳ نظر موافقین ۴ ۰ ۰۳ بهمن ۹۴ ، ۱۷:۰۵
الهه سوداگر