بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

من الهه نویسنده ی این وبم امیدوارم خوشتون بیادازمطالبم
وقتی دلم بگیره میشم یه شاعریایه نویسنده اونقدمینویسم تادلم خالی بشه بهترین روشم اینه
عااااااشق کامنتم پس هروقت اومدین وبم حتماکامنت بذارین
فدامدااااالهه
elahe78.blog.ir
http://shangoolomangool.blog.ir/

طبقه بندی موضوعی
اهل قلم هاکین اینجا؟

۳۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

یه چندمدت بودکه لباس سیاتنم بود

اماامروزاین لباس سیاه روبه لباس قرمزتبدیلش کردم

من خودمم توکارخودم موندم کلامن یه فازنمیزنم یک درمیون فازشادوغم میزنم

ازهمه ی دوستام مچکرم که تولدموبم تبریک گفتن بخصوص ازیکی خیلی خیلی ممنونم که کارش واقعامنوخوشحال کرد

ازت بی حدواندازه ممنونم

این کارشوخیلی دوس داشتم.

۱۳ نظر موافقین ۲ ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۸:۲۶
الهه سوداگر

فرداهمان روز نحسی هس که من چندسال پیش به این دنیای سرداومدم

ازیه جای نرم وگرم به یه جای سردوسخت اومدم

به دنیای بی رحمان خوش آمده ام وخوش آمده اید...

۱۰ نظر موافقین ۱ ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۴۴
الهه سوداگر

نکنه باداومده ودوستای کامنت بذارموبرده؟؟؟؟؟؟؟

هرکی اومدوبم دست خالی نره ک یه کامنتی چیزی بذاره بره

۹ نظر موافقین ۴ ۰ ۲۸ فروردين ۹۵ ، ۱۹:۰۴
الهه سوداگر

سلام خیلی خیلی ببخشین که وقت گران قدرتونومیگیرما

چراچندروزه اینقدکم میاین وبم؟

۱ نظر موافقین ۱ ۰ ۲۸ فروردين ۹۵ ، ۱۸:۴۹
الهه سوداگر

عه بابابازم دنبال کننده ی مخفی

عجبا

مارازپونه بدش میاددم خونه اش سبزمیشه

لطفاعاجزانه ازتون خواهش میکنم که منوبه بصورت خاموش دنبال نکنید

ممنونم

۳ نظر موافقین ۱ ۰ ۲۸ فروردين ۹۵ ، ۱۸:۳۶
الهه سوداگر

خیلی سخته که اشکاتوبخوای پنهون کنی

ویه لبخندزورکی رولبات بنشونی

ووقتی ازت پرسیدن که چراپکری؟

بایه لبخندالکی بگی هیچی،فقط یکم خستم

آره من خستم

امانه کاروفعالیت بلکه اززندگی وخودم خسته ام

۲ نظر موافقین ۲ ۰ ۲۷ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۵۷
الهه سوداگر

خبر،خبر،

جاهلیت تولباس جدید:

توزمان جاهلیت دختراروزنده به گورمیکردن

الانم همین کارومیکنن

قدیماهمین که دختربه دنیامیومدزنده به گورش میکردن وهمون روزم میمرد

اماالان دختراروازابتدای زندگیشون تاآخرعمرشون زنده به گورمیکنن

ذره ذره بافرهنگ نامناسبشون

ذره ذره ازدرون زنده به گورشون میکنن

ذره به ذره نفساشونومیگیرن

قدیمابازم یه پیغمبری بودکه جلودارشون باشه الاناچی؟الان کی جلوی زنده به گورکردن ماروبگیره؟

والادختربودن اینقدرام بدنیس اگرشما شرایط رابرایمان سخت نگیرین...

۵ نظر موافقین ۲ ۰ ۲۷ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۵۳
الهه سوداگر
عجب رسمیه
وقتی یه پسربه دنیامیاد
همه به به چه چه به مادره میگن
وهمه خسته نباشیددلاوربه پدره میگن
مادرشوهره همش میگه آفرین به پسرم چه کرده
اماوقتی یه دختربه دنیامیاد
همه زانوی غم بغل میگیرن وبه مادره میگن اه اه
به پدره میگن خاک توسرت عرضه نداری
مادرشوهرهمش توسرعروسش میزنه که دخترزایی مشکل داری
ولی بایدیکی به اینابفهمونه که بااااااا پسریادختربودن بچه مربوط به آقاپسرشمامیشه نه عروس بدبخت
این فرهنگیه که ماایرانیاداریم
۱ نظر موافقین ۱ ۰ ۲۷ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۴۴
الهه سوداگر

قلبیب اوتدانیب دی

ایچریدن یانیام

چلدن اوتدانیم

منیم ایشیم آخیره چاتیبدی

من دای اولیم

(قلبم آتیش گرفته

ازدرون میسوزم

ازبیرون آتیش گرفتم

کاره من به آخررسیده

من دیگه میمیرم)

۴ نظر موافقین ۳ ۰ ۲۵ فروردين ۹۵ ، ۲۱:۴۲
الهه سوداگر

سازشکسته آوازخوشی مینوازد

پس ای معشوق بشکن این دل را

که دل شکسته خوب مینوازد
۱۰ نظر موافقین ۱ ۱ ۲۵ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۰۰
الهه سوداگر