بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

من الهه نویسنده ی این وبم امیدوارم خوشتون بیادازمطالبم
وقتی دلم بگیره میشم یه شاعریایه نویسنده اونقدمینویسم تادلم خالی بشه بهترین روشم اینه
عااااااشق کامنتم پس هروقت اومدین وبم حتماکامنت بذارین
فدامدااااالهه
elahe78.blog.ir
http://shangoolomangool.blog.ir/

طبقه بندی موضوعی
اهل قلم هاکین اینجا؟

۲۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

رمان نویس خوبی نیستم،امابلدم داستان زندگیم راچگونه بنویسم

راوی گویایی نیستم،امابلدم داستان زندگیم راچگونه توصیف کنم

فیلم سازماهری نیستم،امامیتوانم فیلم زیبایی اززندگیم بسازم

۱۴ نظر موافقین ۴ ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۳۰
الهه سوداگر

باعرض پوزش بایدبگم ک نمیتونم ب وبتون بیام

نه توجمیل هستم ن تووب

ندونم کی بیام

بای

۱۶ نظر موافقین ۴ ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۱۳
الهه سوداگر
دریافت

من این آهنگودوس داشتم امیدوارم که شمام خوشتون بیاد

۵ نظر موافقین ۱ ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۲:۱۰
الهه سوداگر

وجودم  پژمرده شده

هرشب گلبرگ هایش میریزد

نه پرچمی هست

ونه کلاله ای

برای بارورسازی دوباره اش

۱۲ نظر موافقین ۳ ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۷:۱۱
الهه سوداگر
یک زمان شهرهاآبادنبودن
امامردمانش مردم بودند
اکنون شهرهاآبادشده اند
امامردمانش دیگرمردم نیست

عشق وصفاازبین رفته
کینه ونفرت جاشوپرکرده
صمیمیت رفته
جاشوبه حسادت داده
کواون صفاوصمیمیت؟
کو؟
۱۲ نظر موافقین ۳ ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۰۶
الهه سوداگر

پسراهانبایدگریه کنند

هیس دختران نبایدفریادبکشن

این حرفیست که سالیان سال بزرگترهادرگوش هایمان خوانده اند

پسرهانبایدگریه کنند

ودخترهانبایدفریادبکشن

اماچرا؟

چراپسرهانمیتوانندگریه کنند؟

چرادخترهانمیتوانندفریادبکشن؟

این همان حرف اشتباهیست که آویزه ی گوشمان کرده ایم

پسرهاهم میتوانندگریه کنندبخاطردل شکستشون

دخترهاهم میتونن فریادبکشن برای خالی کردن دلشون

این حرف رافراموش کنیم

۷ نظر موافقین ۲ ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۳:۴۲
الهه سوداگر

عشق اگه عشق باشه

دورترین فاصله هاروهم به کمترین فاصله تبدیل میکنه

عشق اگه عشق باشه

فاصله حالیش نمیشه

عشق اگه عشق باشه

بادورترین فاصله هاهم خودشودرکنارت حس میکنه

عشق اگه عشق باشه

بافاصله هامی جنگه تاتوروهمیشه درکنارخودش داشته باشه

اصلاعشق همونیه که بافاصله باشه

تابرای اثبات خودش بااین فاصله بجنگه

آره عشق همینه

۱۰ نظر موافقین ۴ ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۱:۰۹
الهه سوداگر

چه خوب گفت دکترعلی شریعتی:

<<عقل تکراررانمی پذیردامااحساس تکراررادوست دارد>>

 

رجوع کردم به عقل ودلم دیدم که درس میگه

دلم همیشه بدون اینکه خسته شه لحظات خوبی روکه براش دل نشین بودن روهی همش دوس داره تکرارکنه

اماعقلم خسته میشه گاهی قبل اینکه متوجه شم قسمتی ازخاطراتوحذف میکنه

بعضی ازخاطراتو،توقلبم باقفل زنجیرنگه شون داشتم

که عقلم نتونه حذفشون کنه...

 

۷ نظر موافقین ۴ ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۳۷
الهه سوداگر

میدونی عزیزم؟!

زندگی همینه که هست

پس سعی کن قبولش کنی

قبول نکردنش به ضررته

نابودت میکنه

البته چه قبولش کنی چه نکنی

نابودمیشی

امابهتره که قبول کنی تایکم آروم ترنابودت کنه

من قبولش کردم

شمام قبولش کنیدکه به نفعتونه

۱۱ نظر موافقین ۱ ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۱۲
الهه سوداگر

مبعث حضرت رسول اکرم مبارک

۱۱ نظر موافقین ۲ ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۶:۲۵
الهه سوداگر