بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

من الهه نویسنده ی این وبم امیدوارم خوشتون بیادازمطالبم
وقتی دلم بگیره میشم یه شاعریایه نویسنده اونقدمینویسم تادلم خالی بشه بهترین روشم اینه
عااااااشق کامنتم پس هروقت اومدین وبم حتماکامنت بذارین
فدامدااااالهه
elahe78.blog.ir
http://shangoolomangool.blog.ir/

طبقه بندی موضوعی
اهل قلم هاکین اینجا؟

زندگی روبایستی یادگرفت،درغیراین صورت رفوزه خواهی شد...

زندگی میگذرد

زندگی ابربهاریست که می باردُ می باردُ می بارد

زندگی گل شقایقیست که می میردُ می میردُ می میرد...

زندگی بایدکرد...

۶ نظر موافقین ۳ ۰ ۲۷ فروردين ۹۶ ، ۱۵:۲۳
الهه

دلتنگی زیباست

زمانیکه میدانی کسی عشقت راازت نمیگیرد

زمانیکه میدانی کسی جایت رادردلش پرنمیکند

ومیدانی که اوفقط براتوست

وکس دیگری حق دست درازی به تمام داراییت راندارد

دراین زمان است که دلتنگی واقعازیبامیشود

 

۲ نظر موافقین ۳ ۰ ۲۳ فروردين ۹۶ ، ۲۰:۵۷
الهه

سلام دنبال کنندگان عزیزم

ازتون اولش تشکرمیکنم بخاطراینکه وقت گران بهاتونوبرامن حقیرمیزارین وپستامومیخونید

ویه زحمت دارم براتون اگه میشه وبلاگhttp://baluchalef.blog.ir/ (بلوچ الف)رودنبال کنید

براآشنایی بابلوچ هابلوچستان عالیه

ماایرانی هستیم وازیک ملتیم بیاییدبافرهنگ هامون آشناشیم

پس بی زحمت دنبالش کنیدواگه میتونیدخودتونم تبلیغ کنیدتامردم آشناشن بابلوچی هاوفرهنگشون

ممنون همتون

۷ نظر موافقین ۴ ۰ ۲۲ اسفند ۹۵ ، ۱۸:۴۱
الهه

عشق همچون قماریست که

اگرببری،برنده

واگرنبری،کل زنگیت راباخته ای

۸ نظر موافقین ۴ ۰ ۲۰ اسفند ۹۵ ، ۱۲:۲۹
الهه

قلبم گورستان خاطرات گذشته شده است

خاطراتی که روزگارم باآنهارنگی می شد

رنگ ها ازجنس عشق بودند

عشقی که ابدی بود....

۸ نظر موافقین ۵ ۰ ۱۸ اسفند ۹۵ ، ۱۹:۲۶
الهه

۵ نظر موافقین ۵ ۰ ۱۱ اسفند ۹۵ ، ۲۰:۱۳
الهه

۶ نظر موافقین ۵ ۰ ۱۰ اسفند ۹۵ ، ۱۸:۱۶
الهه

همچون برگی ازشاخه ی درختی خواهیم افتاد....

وبرگ دیگری بجایمان خواهدرویید....

۳ نظر موافقین ۴ ۰ ۰۸ اسفند ۹۵ ، ۱۸:۱۲
الهه

بهترین تعبیرتون ازعشق چیه؟

اصلاعشق چیه؟؟

۱۴ نظر موافقین ۶ ۰ ۲۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۴۷
الهه

خدایامیان یک دل ویک عقل گیرکرده ام

نمیدانم عقل راست میگویدیادل

نمدانم عقل درست است یادل

دل میگویدبمان،عقل میگویدبرو

دل میگویدبخند،عقل میگویدگریه کن

دل میگویددوست بدار،عقل میگویدنفرت بدار

دل میگویدخیال کن،عقل میگویدبیخیال باش

دل میگویدبباز،عقل میگویدببر

میان یک دل ویک عقل گیرکرده ام،که نمیدانم عقل راست میگویدیادل؟!

عقل راست میگویدیادل؟؟؟

۹ نظر موافقین ۳ ۰ ۲۰ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۴۲
الهه